Sieć ciepłownicza na ulicach Żołnierska, Broniewskiego, Baczyńskiego

Sieć ciepłownicza na ulicach Żołnierska, Broniewskiego, Baczyńskiego

Wychodząc naprzeciw działaniom władz miasta oraz zgodnie ze strategią firmy polegającą na ograniczaniu niskiej emisji spalin na terenie miasta Lubartów, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z o.o. informuje, iż w roku 2018 przeprowadzi inwestycję polegającą na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do domków jednorodzinnych. Sieć ciepłownicza będzie budowana na ulicach Żołnierskiej, Broniewskiego i Baczyńskiego. Skutkiem tych działań będzie przyłączenie do sieci kilkudziesięciu domków jednorodzinnych, co w znaczący sposób przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń na tym obszarze miasta.
Informacje na temat realizacji inwestycji i możliwości przyłączenia się do budowanej sieci ciepłowniczej można uzyskać u P. Andrzeja Gieracha tel. 81 855 24 18 w. 43.
Mapka poglądowa przebiegu trasy inwestycji tutaj


Skip to content