Historia

Historia PEC

Usługi zaopatrzenia w ciepło na terenie miasta Lubartowa były świadczone począwszy od 1975 roku. Zadania te jednak były realizowane początkowo w ramach struktur Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, która posiadała własne kotłownie, a następnie po ich przekazaniu z dniem 01.01.1981 r w ramach komórki organizacyjnej w LPEC-u w Lublinie, jako ZEC-u w Lubartowie.

W 1991 r. nastąpił podział LPEC-u w Lublinie poprzez wydzielenie ZEC-u w Lubartowie i jego przekazanie Gminie Miasto Lubartów, która na jego bazie  z dnia 01.11.1991 r. utworzyła zakład budżetowy p.n. ,,Zakład Energetyki Cieplnej w Lubartowie’’. Zakład ten jako jednostka sektora finansów publicznych prowadząc działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług ciepłowniczych pomimo swojego wyodrębnienia, był ściśle związany z budżetem Miasta.

w 1998 r. Zakład został przekształcony w jednoosobową Spółkę Miasta pod nazwą: ,,Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z o.o.’’ Spółka zaopatruje miasto Lubartów w ciepło od 07.07.1998 r.

Od 1991 roku do 2017 r. dyrektorem, a po przekształceniu w  Spółkę Prezesem był Pan Szymon Tadeusz Gasiuk. Następnie funkcje Prezesa pełnił Pan Andrzej Kardasz.Kolejnym Prezesem Przedsiębiorstwa był Pan Andrzej Celejewski a obecnie Prezesem  Spółki jest Pan Lech Tadeusz Kliza.

Przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000021825. „PEC” Spółka z o.o. posiada koncesję z dnia 25 września 1998r.: na wytwarzanie ciepła– Nr WCC/97/349/U/3/98/RW oraz na przesył i dystrybucję ciepła PCC/100/349/U/3/98/RW z późniejszymi zmianami.

Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej.

Inwestycje w ostatnich latach.
2009 - 2019 Inwestycje
Rok 2009

Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w technologii preizolowanej na oś. Legionów w Lubartowie o długości 653,4 m.

Rok 2010

— Remont odcinka sieci cieplnej wysokich parametrów od komory przy ul. Mickiewicza do komory przy ul. Lubelskiej.

— Remont odcinka sieci cieplnej wysokich parametrów od komory przy ul. Partyzanckiej do komory przy ul. 11-go Listopada.

— Remont odcinka sieci cieplnej wysokich parametrów od komory przy ul. Cicha / 1-go Maja w kierunku komory przy ul. 1-go Maja.

Rok 2011

— Remont przyłącza od komory do wymiennikowni przy ul. 1-go Maja.

— Remont przyłącza cieplnego wysokich parametrów od komory przy ul. Słowackiego do budynku wymiennikowni przy ul. Parkowej 1a.

Rok 2012

— Remont sieci cieplnej wysokich parametrów od komory przy Klasztorze Ojców Kapucynów do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Legionów 3.

— Remont sieci ciepłowniczej niskich parametrów od wymiennikowni przy ul. Powst. W-wy 3a do bloków Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Al. 1000-lecia 3, 5.

— Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami na ul. Krzywe Koło w technologii preizolowanej o długości 843m.

Rok 2013

— Budowa osiedlowej sieci cieplnej niskich parametrów w ulicach Parkowa, Fornalska, Krasickiego i Sławińskiego w technologii rur preizolowanych o łącznej długości 854 m.

— Remont sieci cieplnej wysokich parametrów od komory przy ul. Cichej do komory przy ul. Lubelskiej.

Rok 2014

— Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w ulicy Ks. Szulca w technologii rur preizolowanych o łącznej długości 284 m.

— Remont sieci cieplnej niskich parametrów od wymiennikowni przy ul. 1-go Maja 69 do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej przy 1-go Maja 59, 61, 65 oraz ul. Lubelska 89 i 91.

— Remont sieci cieplnej niskich parametrów od wymiennikowni przy ul. 1-go Maja 85a do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. 1-go Maja 85, 81 i ul. Lubelskiej 73.

Rok 2016

— Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów do wymiennikowni ciepła przy ul. Słowackiego 3b oraz sieci niskich parametrów od wymiennikowni do budynków wielorodzinnych spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 3A, Słowackiego 5A oraz budynków przy ul. Cmentarna 14 i 16, w technologii preizolowanej.

— Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w ul. Partyzanckiej o średnicy 250mm od komory w ul. Zielonej do skrzyżowania z ul. Orlicz-Dreszera, w technologii preizolowanej o długości 375 m.

— Remont i malowanie komina Ciepłowni Miejskiej.

Rok 2017

— Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w ulicach 3-go Maja, Paderewskiego, Chopina, Wieniawskiego i Spacerowej w technologii rur preizolowanych o łącznej długości 2004,0 m.

Rok 2018

— Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów do 32 budynków jednorodzinnych oraz 1 budynku użytkowego w ulicach Broniewskiego, Baczyńskiego, Powst. W-wy i Żołnierskiej w technologii rur preizolowanych o łącznej długości 1104,98 m.

– Budowa indywidualnych przyłączy c.o. wysokich parametrów do 4 budynków mieszkalnych przy ul. Zielona, Poniatowskiego, Lubelska  oraz Spacerowa o łącznej długości 57,4 m

– Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej niskich parametrów na osiedlu Parkowa w Lubartowie wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych przy ul. Słowackiego oraz ul. Parkowa polegającą na wymianie rur stalowych czarnych na rury w technologii preizolowanej po istniejącej trasie o łącznej długości 343,4 m

–  Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej niskich parametrów na osiedlu Garbarskim w Lubartowie wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych przy ul. 3-go Maja 40 i 42 polegającą na wymianie rur stalowych czarnych na rury w technologii preizolowanej po istniejącej trasie o łącznej długości 83,5 m

Rok 2019

-budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów do 34 budynków mieszkalnych w ul. Czwartaków, Armii Hallera w technologii rur preizolowanych o łącznej długości 1323,76 m.

-budowa indywidualnych przyłączy c.o. wysokich parametrów do 6 budynków mieszkalnych przy ul. Legionów, Powst. W-wy, Słowackiego, Chopina oraz Prusa o łącznej długości 88,8 m.

-modernizacja sieci ciepłowniczej wysokich parametrów o średnicy 250 mm w
Partyzanckiej o długości 160,8 m

Rok 2020

Modernizacja kotłów i instalacji.

Inwestycje w ostatnich latach.
2008 - 2019 Inwestycje
Rok 2008


Modernizacja kotła WR-5 nr 3. Remont obejmował:

– modernizację paleniska,
– remont rusztu wraz z napędem,
– wykonanie obmurzy, izolacji, zewnętrznego opancerzenia z blachy trapezowej.

Modernizacja instalacji odpylania WR-5 nr 3.

– modernizacja obejmowała przebudową cyklonu odprowadzającego pyły w wysoce wydający multicyklon.

Wykonanie modernizacji układów automatyki Parametrów Ogólnych i Kotła WR-5.

Rok 2009


Przebudowa kotła WR 5- nr 2. Remont kotła obejmował:

– modernizację paleniska,
– napęd rusztu w postaci motoreduktora,
– wykonanie obmurza wraz z izolacją,
– prace wykończeniowe w postaci opancerzenia ścian kotła blachą trapezową alucynk.

Przebudowa instalacji opylania kotła WR-5 nr 2.

– Przebudowa obejmowała zamianę dotychczasowego 2- stopniowego układu odpylania w postaci cyklonów na cyklofiltr, inaczej multicyklon adekwatnie do kotła WR 5 nr 1.

Rok 2010


Modernizacja kotła wodnego WR- 5 nr 1. Remont obejmował:

– demontaż i montaż opancerzenia,
– demontaż sklepienia i ścian bocznych (obmurzy) z ponownym ich odtworzeniem,
– remont kapitalny rusztu kotła WR-5.

Przebudowa instalacji odpylania spalin kotła WR 5 nr 1. Modernizacja obejmowała:

– wyposażenie instalacji odprowadzającej spaliny i pyły w wysoko sprawną baterie cyklonów tzw. multicyklon przelotowy z częścią recyrkulacyjną spalin przez filtr workowy.

Rok 2013
Rok 2013


Przebudowa kotła WR-5 nr 4. Remont obejmował:

– modernizację paleniska,
– wymiana części ciśnieniowej,
– wykonanie obmurza i izolacji,
– opancerzenie z blachy trapezowej.

Przebudowa urządzeń odpylających kotła WR-5 nr 4  [ WFOŚIGW ]

– Przebudowa obejmowała zastosowanie zespołu filtracyjnego- filtrobicyklonu obniżającego emisję pyłów poniżej 100 mg/Nm3 w gazach odlotowych.

Rok 2015
Rok 2015


Przebudowa urządzeń odpylających za kotłami WR-5 nr 5 i WR-5 nr 6. [ WFOŚIGW ]

Rok 2019


remont zsypów węgla do kotłów WR-5,

-wymiana dwóch wstęg w odżużlaczach

-wymiana liny przenośnika zgrzebłowo – rurkowego do kotłów 1, 2, 3,

-termomodernizacja budynków ciepłowni wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,99 kW

Skip to content