Fotowoltaika i przebudowa układu pomiarowego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków ciepłowni „PEC” Lubartów Sp. z o.o. wraz z przebudową istniejącego układu pomiarowo – rozliczeniowego celem włączenia instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. ” w ramach projektu „Termomodernizacja budynku ciepłowni „PEC” Lubartów Sp. z o.o. wraz z montażem paneli fotowoltaicznych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Działanie 5.1 Poprawa Efektywności Energetycznej Przedsiębiorstw.

19.06.2019 ************************

Informacja o wyborze oferty tutaj

06.06.2019 ************************

Informacja z otwarcia ofert tutaj

31.05.2019 ************************

Odpowiedzi (2) na zadane pytania tutaj

23.05.2019 ************************

SIWZ zmieniony tutaj

Informacja o zmianie SIWZ tutaj

Informacja o zmianie w ogłoszeniu tutaj

21.05.2019 ************************

Odpowiedzi (2) na zadane pytania tutaj

Informacja o zmianie SIWZ tutaj

SIWZ zmieniony tutaj

Wzór formularza oferty tutaj

17.05.2019 ***********************

Odpowiedzi (1) na zadane pytania tutaj

09.05.2019 ***********************

Szczegóły przetargu zawarte są w dokumentach do pobrania poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia tutaj

Załączniki do SIWZ tutaj

Wzór umowy tutaj

Dokumentacja techniczna – fotowoltaika tutaj

Dokumentacja techniczna – układ pomiarowy tutaj

Opublikowane ogłoszenie tutaj

 

Skip to content