Zgromadzenie Wspólników

Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi.

Chińskie przysłowie

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW


Właścicielem 100% udziałów PEC Lubartów Spółka z o.o. jest Gmina Miasto Lubartów, którą na Zgromadzeniu Wspólników reprezentuje Burmistrz Miasta Lubartów. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Skip to content