Fundusze europejskie

Projekt: „Termomodernizacja budynku ciepłowni „PEC” w Lubartowie Spółka z o.o. wraz z montażem paneli fotowoltaicznych”

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z o.o.

 Cel projektu: Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez termomodernizację budynku „PEC” w Lubartowie Spółka z o.o. przy ul. Zielonej  oraz montażu instalacji fotowoltaicznej

 Planowane efekty:

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1300 GJ/rok

Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 159,06 tony równoważne CO2

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 36,57 MWh/rok

 Wartość projektu – 639 951,94 PLN

 Wydatki kwalifikowane – 520 347,51 PLN

 Wkład Funduszy Europejskich – 234 156,37 PLN

Skip to content