Kontakt


Dane rejestracyjne

NIP: 714-16-31-657

REGON: 430967060

KRS: 0000021825

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 524 000,00zł


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z o.o.


Siedziba

ul. Mickiewicza 50, 21-100 Lubartów

tel/fax: 81 855-24-18 lub 81 855-38-16

e-mail: info@pec.lubartow.pl

Pogotowie Cieplne: tel. 993, kom. 728 490 575


Inspektor Ochrony Danych

e-mail: iod@pec.lubartow.pl


Kasa

Poniedziałek 9:00 - 12:00

Środa 9:00 - 12:00

        W w/w terminach kasa będzie czynna tylko w wyjątkowych sytuacjach.

       W pozostałe dni tygodnia kasa jest nieczynna.


Wykaz Nr wewnętrznych

30/31 Sekretariat

58 Fax

35 Główny księgowy

33 Dział księgowości

55 Główny inżynier

44 Specjalista ds. kosztorysów, przetargów i rozl. inwestycji

43 z-ca Głównego inżyniera

45 Kierownik dz. remontów i pogotowia ciepłowniczego

32 Kierownik dz. elektroenergetycznego

37 Kierownik dz. kadr i organizacji

41 Specjalista ds. admin. i spraw socjal./specj. ds. BHP

46 Kierownik ciepłowni

54 Dział transportu i gospodarki magazynowej

51 Specjalista ds. chemicznych / Laborant


Skip to content