Cenniki / Taryfy

TARYFA DLA CIEPŁA

obowiązuje od dnia 19.12.2020 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LUBARTOWIE SPÓŁKA Z O.O.


1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

wdt_ID L.p. Rodzaje cen i stawek opłat Jednostka miary netto / brutto Cena dla taryfy A-1 Cena dla taryfy A-2 Cena dla taryfy A-3 Cena dla taryfy A-4
2
3 1. Cena za zamów. moc cieplną zł/MW/rok netto 91 621,56 91 621,56 91 621,56 91 621,56
4 zł/MW/m-c netto 7 635,13 7 635,13 7 635,13 7 635,13
5 2. Cena ciepła zł/GJ netto 34,32 34,32 34,32 34,32
6 3. Cena nośnika ciepła zł/m3 netto 0,00 0,00 0,00 0,00
7 4. Stawka opłaty stałej za usługę przesyłową zł/MW/rok netto 20 702,47 29 015,06 44 443,40 36 360,25
8 zł/MW/m-c netto 1 725,21 2 417,92 3 703,62 3 030,02
9 5. Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ netto 10,91 13,24 16,12 17,69

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.


2. Stawki opłaty za przyłączenie do sieci.

wdt_ID Lp. Średnica przyłącza DN Stawka opłaty netto (zł/m)
1 1. 25 128,43
2 2. 32 143,99
3 3. 40 172,71
4 4. 50 185,50
5 5. 65 192,05
6 6. 80 198,38

Do stawek opłat za przyłączenie do sieci naliczany będzie podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


3. Stawki opłat za konserwację

wdt_ID Lp. Rodzaj konserwacji Stawka opłaty netto
1 1. Konserwacja aparatury kontrolno-pomiarowej w węzłach 167,63 (zł/szt.)
2 2. Konserwacja węzłów 251,73 (zł/szt.)
3 3. Konserwacja instalacji 0,09 (zł/m)

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.


4. Stawki opłat za żużel i załadunek

wdt_ID Lp. Rodzaj towaru/usługi Stawka opłaty netto
1 1. Żużel paleniskowy 2,50 (zł/t)
2
3 2. Załadunek żużla 2,50 (zł/t)

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Skip to content