Rada Nadzorcza

Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi.

Chińskie przysłowie

RADA NADZORCZA


Rada Nadzorcza Spółki została  powołana  na 3- letnią IX kadencję Uchwałą Nr 9/2020 Burmistrza Miasta Lubartów na  Zwyczajnym  Zgromadzeniu Wspólników  z  dnia 15.06.2020 r., funkcjonuje w następującym składzie:

 

Przewodniczący: Pan Maciej Polak

Zastępca Przewodniczącego:  Pan Grzegorz Abramek

Członek: Pan Andrzej Szczepaniak

Skip to content