Author - admin

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w technologii rur preizolowanych

W 2020r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowało Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ul. Szaniawskiego, Różana, Przechodnia, W. Śliwiny, Słonecznej i Reja, celem ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Lubartów. Powyższe przedsięwzięcie pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza takich jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, dwutlenek węgla oraz pyłów, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie miasta Lubartów. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i [...]

Czytaj Więcej...

Przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej !

Ogłoszenie   Uwzględniając rozwój Miasta Lubartowa i jego infrastruktury oraz dążąc do stworzenia warunków zaopatrzenia mieszkańców w ciepło Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.o. przygotowuje wnioski o pozyskanie środków pomocowych na sfinansowanie projektów związanych z likwidacją niskiej emisji na obszarze miasta. W związku z tym zapraszamy zainteresowanych właścicieli nieruchomości położonych w obrębie: ulic Słowackiego, Wierzbowej, Chmielnej, Świerkowej, Bukowej, Cisowej, Kasztanowej, ulic, w których obecnie przebiega sieć ciepłownicza PEC (w celu uzyskania informacji czy w Twojej ulicy lub jej najbliższym otoczeniu przebiega [...]

Czytaj Więcej...

Faktury elektroniczne

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że wprowadziło możliwość wystawiania faktur elektronicznych dla odbiorców ciepła. W celu uruchomienia usługi należy wypełnić formularz zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej i dostarczyć go do siedziby firmy. Formularz do pobrania tutaj lub w zakładce Obsługa Klienta/Dokumenty do pobrania

Czytaj Więcej...

Modernizacja sieci c.o. w.p. w ul. Partyzanckiej

W 2019 roku planowana jest modernizacja sieci c.o. wysokich parametrów o średnicy 250 mm i długości 160,00 w ulicy Partyzanckiej od komory k-3 do komory k-3A, na odcinku od ul. Orlicz Dreszera do ul. Ogrodowej, polegającą na wymianie rur stalowych czarnych ułożonych w kanale prefabrykowanym na rury w technologii preizolowanej po istniejącej trasie.  

Czytaj Więcej...

Termomodernizacja w „PEC” Lubartów Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Termomodernizacja budynku ciepłowni „PEC” Lubartów Sp. z o.o. wraz z montażem paneli fotowoltaicznych” w ramach RPO WL 2014-2020 działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Celem głównym jest poprawa efektywności energetycznej „PEC” Sp. z o. o. w Lubartowie poprzez głęboką termomodernizację obiektu przedsiębiorstwa oraz montaż OZE do 31.12.2019 r., wpływające na poprawę jakości środowiska  naturalnego  na terenie Miasta Lubartów oraz zmniejszenie kosztów bieżących funkcjonowania obiektu. Więcej informacji o projekcie [...]

Czytaj Więcej...

Program Czyste Powietrze

  Program Czyste Powietrze  realizowany będzie w latach 2018-2029. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkaniowych oraz uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła i podłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej, daje możliwość uzyskania dotacji na: węzeł cieplny – do [...]

Czytaj Więcej...
Skip to content