Monthly Archives - Październik 2020

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w technologii rur preizolowanych

W 2020r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowało Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ul. Szaniawskiego, Różana, Przechodnia, W. Śliwiny, Słonecznej i Reja, celem ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Lubartów. Powyższe przedsięwzięcie pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza takich jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, dwutlenek węgla oraz pyłów, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie miasta Lubartów. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i [...]

Czytaj Więcej...
Skip to content