Rekrutacja

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z o.o. prowadzi rekrutację na stanowiska :

 

Jeżeli jest Pani/Pan zainteresowana/y uczestnictwem w przyszłych rekrutacjach na inne stanowiska, prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu  przez nas danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie , przesłanie swojego CV (innych dokumentów rekrutacyjnych) oraz podpisanego formularza zgody/zgód na Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, którego wzór znajduje się poniżej.Dokumenty prosimy przesłać na adres: info@pec.lubartow.pl w temacie wpisując ,,zatrudnienie”, listownie na adres ul. Mickiewicza 50, 21-100 Lubartów lub osobiście w siedzibie spółki.

Zastrzegamy, że w razie niedołączenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana przesłane dokumenty rekrutacyjne zostaną niezwłocznie usunięte.

Treść obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kliknij tutaj)

Oświadczenie o zgodzie na przyszłe rekrutacje (kliknij tutaj)

 

Skip to content