Nasza Oferta

NASZA OFERTA

Oferta Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubartowie skierowana jest do Odbiorców indywidualnych jak również do firm i instytucji. Do tych którzy budują lub modernizują swoje nieruchomości, jak również do chcących zmienić obecne źródło ciepła.

PEC Sp. z o.o. przesyła ciepło własnymi sieciami ciepłowniczymi w postaci ciepłej wody, które zużywane jest na cele centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji. Ciepła woda przesyłana jest tradycyjnymi rurami, które złożone są w kanałach ciepłowniczych, jak również rurami preizolowanymi, położonymi bezpośrednio w ziemi, które dzięki fabrycznie wykonanej zewnętrznej izolacji cieplnej zmniejszają straty ciepła w trakcie przesyłu i podatność na awarie w stosunku do sieci tradycyjnych.

Sieć ciepłowniczą w naszym Przedsiębiorstwie dzielimy na sieć wysokich parametrów w których temperatury czynnika grzewczego dochodzą do 130 °C i niskich parametrów w których czynnik grzewczy może osiągać temperaturę 85 °C przy temperaturze zewnętrznej -20°C. W każdym z przypadków  temperatura ta jest regulowana w zależności od warunków  meteorologicznych.

Dostarczanie ciepła  jest sezonowe.  Termin  włączenia  i wyłączenia dostarczania ciepła  wyznaczający  początek   i koniec sezonu grzewczego ustalają Odbiorcy posiadający przynajmniej 30% całej mocy zamówionej w tut. Przedsiębiorstwie. Dostawca   dokona    rozpoczęcia    lub    przerwania    dostarczania    ciepła    na    pisemny    wniosek    Odbiorcy w następującym trybie:

– w ciągu 12 godzin od złożenia wniosku przez Odbiorcę, gdy realizacja wypada w dniu roboczym,

– w  pierwszym  dniu  roboczym   po  dniach  wolnych,  gdy  zgłoszenia  dokonano  tak,  że  realizacja  wypada   w dniu wolnym.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, ciepło pochodzące z miejskiej ciepłowni jest nie tylko ekologiczne, pewne i bezpieczne ale również konkurencyjne cenowo.

Technologie stosowane przez naszą Firmę sprawiają że ciepło miejskie to produkt nie wymagający praktycznie żadnego zaangażowania ze strony Odbiorcy, który nie musi troszczyć się o zapas paliwa, wywóz popiołu i żużlu, czy przegląd urządzeń. O ciągłość dostaw troszczy się PEC. Poprzez stałą modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego zmierzamy do obniżenia kosztów własnych oraz zmniejszenia substancji szkodliwych dla środowiska.

Skip to content