Rada Nadzorcza

Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi.

Chińskie przysłowie

RADA NADZORCZA


Rada Nadzorcza Spółki została  powołana Uchwałą Nr 8/2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  z dnia 28.06.2017 r. na trzy letni okres kadencji.

Rada Nadzorcza funkcjonuje w następującym składzie:

Przewodniczący: Pan Wiesław Deć

Zastępca Przewodniczącego:  Pani Zofia Gorzel

Członek: Pan Andrzej Szczepaniak