Rekrutacja

Obecnie nie prowadzimy żadnej rekrutacji

CV będą przyjmowane tylko w okresie ogłoszenia  rekrutacji na naszej stronie internetowej.

Dokumenty dostarczone po za okresem rekrutacji  przesyłane  elektroniczne będziemy usuwać, a w formie papierowej – niszczyć.