Cenniki / Taryfy

TARYFA DLA CIEPŁA

obowiązuje od dnia 01.02.2018 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LUBARTOWIE SPÓŁKA Z O.O.


1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

wdt_ID L.p. Rodzaje cen i stawek opłat Jednostka miary netto / brutto Cena dla taryfy A-1 Cena dla taryfy A-2 Cena dla taryfy A-3 Cena dla taryfy A-4
2
3 1. Cena za zamów. moc cieplną zł/MW/rok netto 77 364,60 77 364,60 77 364,60 77 364,60
4 zł/MW/m-c netto 6 447,05 6 447,05 6 447,05 6 447,05
5 2. Cena ciepła zł/GJ netto 29,26 29,26 29,26 29,26
6 3. Cena nośnika ciepła zł/m3 netto 0,00 0,00 0,00 0,00
7 4. Stawka opłaty stałej za usługę przesyłową zł/MW/rok netto 17 468,30 24 637,14 39 899,12 31 864,28
8 zł/MW/m-c netto 1 455,69 2 053,10 3 324,93 2 655,36
9 5. Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ netto 9,04 10,59 14,24 15,21

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.


2. Stawki opłaty za przyłączenie do sieci.

wdt_ID Lp. Średnica przyłącza DN Stawka opłaty netto (zł/m)
1 1. 25 122,47
2 2. 32 135,68
3 3. 40 160,61
4 4. 50 177,56
5 5. 65 185,58
6 6. 80 193,14

Do stawek opłat za przyłączenie do sieci naliczany będzie podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


3. Stawki opłat za konserwację

wdt_ID Lp. Rodzaj konserwacji Stawka opłaty netto
1 1. Konserwacja aparatury kontrolno-pomiarowej w węzłach 167,63 (zł/szt.)
2 2. Konserwacja węzłów 251,73 (zł/szt.)
3 3. Konserwacja instalacji 0,09 (zł/m)

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.


4. Stawki opłat za żużel i załadunek

wdt_ID Lp. Rodzaj towaru/usługi Stawka opłaty netto
1 1. Żużel paleniskowy 9,00 (zł/t)
2
3 2. Załadunek żużla 3,74 (zł/t)

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT naliczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.