w Lubartowie Spółka z o.o.

Taryfa 2015

-WYCIĄG-

Załącznik
do Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
nr OLB-4210-23(12)/2015/349/XII/AGO
z dnia 30 grudnia 2015r.

TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

W LUBARTOWIE SPÓŁKA Z O.O.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

 

L.p.
Rodzaje cen
i stawek opłat
Jednostka
miary
Ceny i stawki opłat
A-1
A-2
A-3
A-4
 
1.
 
Cena za zamówioną moc cieplną
 
zł/MW/rok
 
zł/MW/m-c
 
netto
 
netto
 
 
68 807,41
 
5 733,95
 
68 807,41
 
5 733,95
 
 
68 807,41
 
5 733,95
 
 
 
68 807,41
 
5 733,95
 
 
2.
 
Cena ciepła
 
zł/GJ
 
netto
 
 
25,96
 
 
25,96
 
 
25,96
 
 
25,96
 
 
3.
 
Cena nośnika ciepła
 
zł/m3
netto
 
0,00
 
 
0,00
 
 
0,00
 
 
0,00
 
 
4.
 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
 
zł/MW/rok
 
zł/MW/m-c
 
netto
 
netto
 
16 806,76
 
1 400,56
 
 
24 276,87
 
2 023,07
 
 
39 640,35
 
3 303,36
 
 
30 870,13
 
2 572,51
 
 
5.
 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
 
zł/GJ
 
netto
 
8,71
 
10,50
 
14,14
 
14,64
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT naliczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Grupy odbiorców
Ze względu na miejsce dostarczania ciepła dokonano podziału odbiorców na następujące grupy:
A-1 – odbiorcy, pobierający ciepło w wodzie bezpośrednio z sieci ciepłowniczej stanowiącej własność dostawcy i przez niego eksploatowanej;
A-2 – odbiorcy, którym ciepło w wodzie, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i indywidualne węzły cieplne stanowiące własność dostawcy i przez niego eksploatowane;
A-3 – odbiorcy, którym ciepło w wodzie, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność dostawcy i przez niego eksploatowane;
A-4 – odbiorcy, którym ciepło w wodzie dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą do grupowych węzłów cieplnych, stanowiących własność dostawcy i przez niego eksploatowanych.