w Lubartowie Spółka z o.o.

Modernizacja WR-5

Modernizacja urządzeń odpylających za kotłami WR-5 Nr 5 i 6

 

wfW 2015 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowało modernizację urządzeń odpylających wraz z automatycznym sterowaniem za kotłami WR-5 nr 5 i 6 w Ciepłowni w Lubartowie.

Powyższe przedsięwzięcie pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza pyłów z Ciepłowni i zapewni uzyskanie emisji pyłów poniżej 100 mg/Nm3 oraz zwiększy  bezpieczeństwo energetyczne miasta.

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.