w Lubartowie Spółka z o.o.

Modernizacja kotła typu WR5 Nr 4

wfModernizacja kotła typu WR5 Nr 4.

W 2013 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowało modernizację kotła typu WR 5 Nr 4 wraz z instalacją odpylania i automatyką oraz systemem odbioru pyłów w Ciepłowni w Lubartowie.

Powyższe przedsięwzięcie pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza pyłów oraz zwiększy sprawność energetyczną kotła a także zwiększy  bezpieczeństwo energetyczne miasta.

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.