w Lubartowie Spółka z o.o.

Komunikat

Obniżka cen ciepła dla klientów PEC Lubartów Spółka z o.o.

Z dniem 1 lutego 2016 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadziło nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OLB-4210-23(12)/2015/349/XII/AGO, która obniża średnią cenę ciepła o 1,00%. Ceny ciepła w poszczególnych 4-ech grupach taryfowych są zróżnicowane.
Obniżenie cen i stawek opłat taryfy dla ciepła to efekt wielu działań optymalizacyjnych, podejmowanych przez Spółkę a przede wszystkim uzyskanie korzystnie niskich cen środków do produkcji ciepła, a zwłaszcza cen opału, który wprawdzie jak w każdym roku kupowany był w drodze przetargu, niemniej w roku bieżącym również nabyty został na bardzo korzystnych warunkach.
Takie  obniżenie cen ciepła stało się możliwe także dzięki przeprowadzonym racjonalnym przedsięwzięciom inwestycyjno – modernizacyjnym w zakresie ochrony środowiska.