w Lubartowie Spółka z o.o.

Celem działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Lubartów w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła w parze wodnej i gorącej wodzie.