Symulacja opłat za ciepło w blokach Spółdzielni Mieszkaniowej

Symulacja opłat za ciepło w blokach Spółdzielni Mieszkaniowej

W związku z informacjami rozpowszechnianymi przez Spółdzielnię Mieszkaniową przy ul Cicha 6 w Lubartowie w piśmie z dnia 22.01.2018 r. na temat podwyżek za centralne ogrzewanie wśród mieszkańców osiedli, umieszczamy link do tabel z symulacją opłat za ciepło za rok 2018  na podstawie zużycia ciepła z roku 2017.

różnice w cenach

Zarząd PEC w Lubartowie Sp. z o. o.