Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Wzorem roku ubiegłego Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/151/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia  29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów. Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj