Inwestycje 2018

Inwestycje 2018

W związku z zakończeniem w dniu 17.04.2018 r. sezonu grzewczego 2017/2018 „PEC” Lubartów Spółka z o.o. rozpoczyna realizację planu remontowo-inwestycyjnego na rok 2018. Zaplanowane remonty i inwestycje wykonywane będą przez pracowników „PEC”.

Od 7 maja rozpoczyna się budowa osiedlowej sieci cieplnej od komory w ul. Powstańców Warszawy wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Broniewskiego i Baczyńskiego. Długość budowanej sieci wraz z przyłączami do budynków to ok. 700 m. Do sieci zostanie przyłączonych 20 domów.

W dalszym etapie budowana będzie osiedlowa sieć cieplna od punktu stałego przy ul. Powstańców Warszawy wraz z przyłączami do budynków przy ul. Powstańców Warszawy i Żołnierskiej. Długość budowanej sieci wraz z przyłączami do budynków to ok. 350 m. Do sieci przyłączonych zostanie 9 budynków mieszkalnych i 1 budynek użytkowy.

W planach jest również remont odcinka sieci niskich parametrów na osiedlu 3-go Maja między blokami przy ul. 3-go Maja 40 i ul. 3-go Maja 42 o długości ok. 85 m.

Przygotowywany jest również remont odcinka sieci niskich parametrów na osiedlu przy ul. Parkowej. Realizacja tego zadania będzie uzależniona od uzyskania zgód od właścicieli gruntów w tej lokalizacji.