Author - admin

Inwestycje 2018

W związku z zakończeniem w dniu 17.04.2018 r. sezonu grzewczego 2017/2018 „PEC” Lubartów Spółka z o.o. rozpoczyna realizację planu remontowo-inwestycyjnego na rok 2018. Zaplanowane remonty i inwestycje wykonywane będą przez pracowników „PEC”. Od 7 maja rozpoczyna się budowa osiedlowej sieci cieplnej od komory w ul. Powstańców Warszawy wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Broniewskiego i Baczyńskiego. Długość budowanej sieci wraz z przyłączami do budynków to ok. 700 m. Do sieci zostanie przyłączonych 20 domów. W dalszym etapie budowana będzie [...]

Czytaj Więcej...

Sieć ciepłownicza na ulicach Żołnierska, Broniewskiego, Baczyńskiego

Wychodząc naprzeciw działaniom władz miasta oraz zgodnie ze strategią firmy polegającą na ograniczaniu niskiej emisji spalin na terenie miasta Lubartów, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z o.o. informuje, iż w roku 2018 przeprowadzi inwestycję polegającą na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do domków jednorodzinnych. Sieć ciepłownicza będzie budowana na ulicach Żołnierskiej, Broniewskiego i Baczyńskiego. Skutkiem tych działań będzie przyłączenie do sieci kilkudziesięciu domków jednorodzinnych, co w znaczący sposób przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń na tym [...]

Czytaj Więcej...

Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Wzorem roku ubiegłego Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/151/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia  29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów. Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj

Czytaj Więcej...

Symulacja opłat za ciepło w blokach Spółdzielni Mieszkaniowej

W związku z informacjami rozpowszechnianymi przez Spółdzielnię Mieszkaniową przy ul Cicha 6 w Lubartowie w piśmie z dnia 22.01.2018 r. na temat podwyżek za centralne ogrzewanie wśród mieszkańców osiedli, umieszczamy link do tabel z symulacją opłat za ciepło za rok 2018  na podstawie zużycia ciepła z roku 2017. (więcej…)

Czytaj Więcej...